Henkilökunta

Matti Suominen
vastaava lääkäri
Merili Prikk
Lääkäri
Ali Sharifpour
yleislääketieteen erikoislääkäri
Diabetespotilaat
Jenna Paukkio
Sairaanhoitaja
Sanna Vaskola
Sairaanhoitaja
Tiina Reivart
Diabeteshoitaja
Niina Nevalainen
Fysioterapeutti
Fysioterapia ja apuvälineet
Pia Anderssen-Barthelaix
Fysioterapeutti
Satu Isopuro
Sairaanhoitaja
vastaava hoitaja